Sparbanker i topp när det gäller kundnöjdhet

Sparbanker i topp när det gäller kundnöjdhet

Sparbanker i topp när det gäller kundnöjdhet

Kinda-Ydre Sparbank ökar mest i landet i kundnöjdhet, Vadstena Sparbank har Sveriges mest nöjda kunder. Stämningen är på topp hos de två östgötska lokala sparbanker som är bland de tre bästa bankerna i landet i SKI-undersökningen:

 – Fantastiskt på alla vis! Vi är jättenöjda och stolta över att ha de allra mest nöjda bankkunderna bland såväl privatpersoner som företag. Förstaplatsen i landet är ett otroligt fint betyg. Jättekul att kunderna uppskattar vårt arbete, säger Mikael Engdahl, vd för Vadstena Sparbank.

– Vi har satsat målmedvetet för att skapa bästa möjliga kundnytta. Vi ökar i kundnöjdhet samtidigt som branschen i sin helhet går ned kraftigt. Storbankerna får relativt dåliga betyg. Som fristående lokal sparbank behöver vi inte tänka på aktieägare, utan kan helt och hållet fokusera på kunderna, säger Johan Widerström, vd för Kinda-Ydre Sparbank.

Sparbankerna räknat som grupp kommer på guldplats bland Sveriges banker när det gäller företagskundernas nöjdhet och på silverplats hos privatkunderna. Var och en av sparbankerna är emellertid en egen fristående sparbank. De tre banker som placerar sig i topp i landet är sparbanker. Det gäller kundnöjdhet bland såväl privatpersoner som företag.

Kundnöjdhet bland privatkunder:

1) Vadstena Sparbank med betyget 81,3 på en skala från 0 – 100

2) Westra Wermlands Sparbank 78,2

3) Kinda-Ydre Sparbank 77,7

Bankbranschen i genomsnitt 62,9

Kundnöjdhet bland företagskunder:

1) Vadstena Sparbank med betyget 82,0

2) Westra Wermlands Sparbank 77,9

3) Kinda-Ydre Sparbank 76,3

Bankbranschen i genomsnitt 64,5

 Det som påverkat betyget mest för Kinda-Ydre Sparbanks och Vadstena Sparbanks kunder, på både privat- och företagssidan, är enligt SKI framför allt dessa faktorer: Månar om sina kunder, pålitlig, samhällsengagemang, får den hjälp man behöver och enkel att vara kund hos. Sparbanken uppskattas för sin lokala närvaro och för att den ger tillbaka till bygden där den verkar. Jämfört med föregående år ökar Kinda-Ydre Sparbank med 2,2 procentenheter bland privatkunder och med 2,7 bland företagskunder. Sammantaget är Kinda-Ydre Sparbanks ökning i kundnöjdhet den högsta i Sverige. För bankbranschen i helhet minskar kundnöjdheten påtagligt: minus 5,2 procentenheter bland privatkunder och minus 4,4 bland företagskunder.

Vadstena Sparbank har tidigare inte varit med i SKI-undersökningen, utan går rakt upp i toppen utan resultat från föregående år att jämföra med.

– Vi ville veta kundernas syn på banken. Resultatet i kundundersökningen är en bekräftelse på att vi är på rätt väg, säger Mikael Engdahl, som tillträdde som vd för Vadstena Sparbank i maj i år.

 Källa: Vadstena och Kinda-Ydre sparbanker