You are currently viewing Spanska Rover Alcisa bygger Kardonbanan
spanska Rover Alcisa bygger Kardonbanan

Spanska Rover Alcisa bygger Kardonbanan

Upphandlingen för mark- och anläggningsentreprenaden har genomförts av Trafikverket och Norrköpings kommun som ett gemensamt projekt. Innan kontraktet skrivs infaller tio dagars avtalsspärr samt en säkerhetsprövning av den tilldelade entreprenören, vilket kan ta några veckor. Planerad byggstart är under senhösten 2017.

– I och med att upphandlingen av mark- och anläggningsentreprenaden för Kardonbanan nu är klar, har första steget tagits i förverkligandet av Ostlänken. Nu går vi in i nästa fas, vilket är mycket positivt. Det är glädjande att se att det går enligt planen och att de ekonomiska ramarna hålls, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping.

Källa: www.norrkoping.se