SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stärker kompetensen inom vatten

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stärker kompetensen inom vatten

– Bristen på rent vatten och fungerande avlopp är bland de största problem världen har idag,

säger SPs koncernchef Maria Khorsand.

Förvärvet av Urban Water skapar förutsättningar för ny kunskap, innovationer och ökad
svensk export inom vattenområdet, och har en stor strategisk betydelse för de värden vi kan
leverera till offentliga aktörer och industrin, säger Maria Khorsand.
– Som en del av SP får vi de bästa förutsättningarna för att fortsätta utveckla och driva
forsknings- och innovationsprojekt för en hållbar vatten- och avloppshantering. Vi ser även
mycket positivt på möjligheterna att vidareutveckla och exportera vårt kunnande i tillväxt och
utvecklingsländerna, säger Charlotta Möller, VD på Urban Water Management Sweden
AB, som kommer att fortsätta att leda verksamheten inom SP koncernen.

– Från och med 1 feb tillhör vi SP  säger Magnus Arnell, en av två medarbetare på kontoret i Cleantech Park.
Vi kommer att vara kvar i Linköping och behålla vårt varumärke, men med nya ägare.

Urban Water Management Sweden AB är ledande inom hållbarhets- och systemanalys på
området vatten och avlopp och har sitt ursprung i ett av världens största forskningsprogram
inom Sustainable Urban Water Management, som finansierades av MISTRA (Stiftelsen för
miljöstrategisk forskning).

Källa: www.urbanwater.se