You are currently viewing Grundtuben minskar bullret för göteborgare – bygger 2,5 kilometer bullerplank på uppdrag åt Trafikverket ​​​​​​​
Grundtuben minskar bullret för göteborgare – bygger 2,5 kilometer bullerplank på uppdrag åt Trafikverket ​​​​​​​

Grundtuben minskar bullret för göteborgare – bygger 2,5 kilometer bullerplank på uppdrag åt Trafikverket ​​​​​​​

Snart minskas trafikbullret för de boende i Backa när Linköpingsföretaget Grundtuben uppför nytt bullerplank längs E6:an mellan Tingstadmotet och Bäckebolsmotet. Mångmiljonordern beräknas vara klar i november.     

Linköpingsföretaget Grundtuben har fått i uppdrag av Trafikverket, via entreprenadbolaget Mark- och Energibyggarna, att uppföra nytt bullerplank. Planket kommer placeras längs bostadsområdet Backa som ligger mellan Tingstadmotet och Bäckebolsmotet. Syftet är att skydda de boende mot trafikbuller.

– Upprustning av bullerplanket bidrar till en mer trivsam hemmamiljö. Det är också det som känns extra kul med vårt jobb, att förbättra vardagen för människor, säger Tonny Werlemalm, vd på Grundtuben.

Det 2,5 kilometer långa bullerplanket kommer bli cirka fem meter högt och långsidan längs motorvägen kommer prydas med gröna klätterväxter. Projektering och planering av bullerplanket påbörjades i februari och planket förväntas stå klart i november i år.

– Tack vare den här affären kommer vi anställa upp till fyra nya personer. Det känns såklart extra kul att vi inte bara ror hem bra affärer, utan också växer som företag, säger Tonny Werlemalm.

Bra start för Grundtuben

Året har börjar bra för Grundtuben. Förutom bullerplanket i Göteborg påbörjade företaget i januari ett av sina största projekt någonsin, även det åt Trafikverket via Mark- och Energibyggarna. Ett tre kilometer långt bullerplank kommer under året uppföras längs Kontinentalbanan i Malmö för att minska bullernivån när tågtrafiken ökar i staden.

Källa: www.grundtuben.se