You are currently viewing Sipship – vinnare av Östgötapriset – Bra idéer för Östergötland
Sibship - vinnare av Östgötapriset. Foto: Crelle

Sipship – vinnare av Östgötapriset – Bra idéer för Östergötland

Första pris, 75 000 kr tilldelas Sibship med motiveringen:

Att vara stolt över den du är. Veta dina styrkor. Känna till de möjligheter du bär på. Att våga stå emot traditioner och andras uppfattningar om dig, din kropp och din roll i familj och samhälle. Det ger ren energi, en kraft och en trygghet som alla runt dig känner och inspireras av. Den kunskap och det mod som Sibship förmedlar till flickor och unga kvinnor, men också till pojkar och unga män, skapar bestående värden som bidrar till ökad trygghet och gemenskap i vår region.

Andrapriset delades mellan fyra pristagare som får 25 000 kr vardera.

Backup, är en ideell organisation där engagerade, utbildade ungdomar genom närvaro på stan skapar relationer med andra unga för ett tryggare Norrköping.

Ingenjörer utan gränser – After School. Genom After School får barn och ungdomar i utsatta områden socialt och studierelaterat stöd efter skoltid av volontärarbetande universitetsstudenter.

Assyriska IF. Med sin ungdomsverksamhet ger Assyriska IF barn och ungdomar i en utsatt stadsdel
möjlighet att känna gemenskap, glädje och engagemang.

Linköpingsjuristerna är en ideell organisation där juridikstuderande ger gratis juridiskt stöd och rådgivning till utsatta personer i Linköping med omnejd.

Östgötapriset

Bidragen till Östgötapriset bedöms utifrån tre kriterier:

  • Priset tilldelas den/de som genom sitt initiativ har visat ett engagemang utöver det vanliga.
  • Det initiativ som prisas ska tydligt bidra till människors ökade trygghet och gemenskap i Östergötland.
  • Initiativet ska ha ett hållbart förhållningssätt, vilket innebär att det genomförs med ett långsiktigt socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarstagande