Siemens bygger naturgaseldat kraftverk värt 1,65 miljarder kronor på Malta

Siemens bygger naturgaseldat kraftverk värt 1,65 miljarder kronor på Malta

Utöver det nya kraftverket investerar Electrogas Malta i en fartygsbaserad anläggning för lagring av nedkyld naturgas i flytande form, så kallad LNG (Liquified Natural Gas). De investerar också i en återförgasningsanläggning som ska leverera bränsle både till det nya kraftverket och till ett redan existerande kraftverk på samma plats vilket ska konverteras till naturgas.

– Vi är mycket glada över att Siemens återigen valts ut som det mest effektiva alternativet för långsiktigt hållbar elförsörjning, säger Hans Holmström, vd för Siemens Industrial Turbomachinery AB.

Den nya anläggningen uppförs vid Delimara kraftstation på Maltas sydöstra kust, nära staden Marsaxlokk. Kraftverket kommer att vid drifttagande leverera Maltas halva elbehovsamtidigt som både bränsleförbrukningen och utsläppsnivåerna sänks jämfört med nuvarande lösningar.

– Projektet är starkt drivet av ett behov av pålitlig, kostnadseffektiv elgenerering och renare luft. Siemens effektiva produkter med hög verkningsgrad och låga utsläpp även vid dellast var den bästa lösningen för våra behov. När den nya anläggningen är i drift kommer luftföroreningarna och bränslebehovet vid elproduktion att reduceras markant, säger Michael Kunz, projektsamordnare hos Electrogas Malta.

Hjärtat i kraftverket består av tre gasturbiner av typen SGT-800 tillverkade på Siemens i Finspång och Trollhättan samt en ångturbin av typen SST-900 från Siemens i Tyskland. Fördelen med en kombianläggning är att ångan i de heta avgaserna från gasturbinerna tas till vara i ångturbinen och därmed höjs verkningsgraden. I denna anläggning kommer dessutom kylan från naturgasprocessen att tas tillvara i gasturbinprocessen vilket maximerar prestandan ytterligare.

Besök vårt pressrum för bilder och för att ta del av alla våra pressmeddelanden:
www.siemens.se/press

För mer information, kontakta:
Ulrika Engellau, pressansvarig
Tel: 070 728 14 42
E-mail: ulrika.engellau.ext@siemens.com

Följ oss på Facebook och Twitter:www.facebook.com/siemens.sverige
@Siemens_Sverige