Satsningen på Ostlänken fortsätter
Ostlänkskommunerna överens i avtal med Sverigeförhandlingen

Satsningen på Ostlänken fortsätter

Regeringen skriver att nya stambanor skulle stärka järnvägens konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för arbetspendling. Ostlänken nämns i budgeten där finansieringen och planeringen med den dubbelspåriga järnvägen mellan Linköping och Järna fortsätter som planerat.

– Vi ser att staten fortsatt prioriterar arbetet med Ostlänken. Det gör att vi känner oss trygga och att vi tillsammans med Trafikverket kan jobba vidare i oförändrad takt, med ambitionen om att börja bygga år 2017, säger Ulf Arumskog, utvecklingschef och samordnare för kommunens arbete med Ostlänken.
Järnvägen beräknas vara klar år 2028.

 

 Källa: www.norrkoping.se