Saab väljer Consid för framtida förvaltning och utveckling
Saab väljer Consid för framtida förvaltning och utveckling

Saab väljer Consid för framtida förvaltning och utveckling

Consid kommer i nära samarbete med Saab Infocom ansvara för applikationer så som intranät, samarbetsportaler och externa webbar, däribland saabgroup.com. Dessa ska fungera och vidareutvecklas i den snabba utvecklingstakt som IT-världen kräver.

– Consid får även ett stort åtagande kring nya spännande projekt mot Saabs verksamhet samt alla deras kunder runt om i världen. Arbetssättet i såväl förvaltning som projekt blir agilt, något som vi på Consid redan levererar framgångsrikt till flera andra stora kunder. Saab är en stor och mycket uppskattad kund till oss sedan början av 90-talet och därför är det extra roligt att vi utökar samarbetet ytterligare, konstaterar Thommy Wilén, vd på Consid Linköping AB.

Saab är världsledande inom högteknologisk försvarsindustri och civil säkerhet. Företaget har verksamhet på alla kontinenter med cirka 15 000 anställda i omkring 35 länder.

– Vi är självklart oerhört stolta över att Saab har valt oss som samarbetspartner på en mycket konkurrensintensiv marknad. Detta innebär en förstärkning av Consids engagemang gentemot Saab i stort och inte minst i Linköping och Jönköping, där vi båda bedriver verksamhet. Vi ser det som ett bevis på att vi levererar rätt kompetens och rätt kvalitet i varje led. Nu ser vi fram emot ett utvecklande och framgångsrikt arbete under lång tid framåt, säger Peter Hellgren, vd för Consid AB.

Källa: www.consid.se