You are currently viewing Saab säkrar mobiltäckning på tre sjukhus
Saab säkrar mobiltäckning på tre sjukhus fotomontage: Affärsstaden

Saab säkrar mobiltäckning på tre sjukhus

Avtalet med Region Östergötland gäller åren 2016-2020 och omfattar Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Lasarettet i Motala. Saab ska leverera inomhustäckning för 3G och 4G. I leveransen ingår att projektera, designa, installera, driftsätta, testa och verifiera samt dokumentera anläggningarna.

– Saab har de senaste åren genomfört ett stort antal liknande leveranser bland annat till flera stora sjukhus i Stockholmsregionen; Huddinge sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus med flera, berättar Tommy Eriksson, projektägare och sektionschef på affärsenhet Networks and Public Safety på Support and Services.

Ett allt större mobilberoende och fler användare ökar kraven på täckning (signalstyrka), signalkvalitet och kapacitet inomhus i till exempel sjukhus, fängelser och idrottshallar. Yttäckningen, som mobiloperatörerna erbjuder, räcker sällan till i alla utrymmen bland annat på grund av tjocka väggar och isolerglas. I dag förväntar man sig att mobilen ska fungera överallt – även i hissar, källare, garage och kulvertar.

Källa: www.saabgroup.com

Fotomontage: Affärsstaden