You are currently viewing Så ska det bli mer östgötsk mat på tallrikarna
Från vänster: Göran Gunnarsson, Region Östergötland; Louise Ridderström, Östgötamat; Peter Borring, LRF Östergötland, landshövding Elisabeth Nilsson; Karin Jonsson, Norrköpings kommun; Michael Cornell, Region Östergötland; Jonas Källming, Länsstyrelsen Östergötland.

Så ska det bli mer östgötsk mat på tallrikarna

Syftet med den regionala livsmedelsstrategin är att öka både produktion och försäljning av livsmedel producerade i Östergötland. Den regionala livsmedelsstrategin ska också bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen för att minska sårbarheten i händelse av olika kriser.

Under våren 2015 startade arbetet med att ta fram en regional livsmedelsstrategi för Östergötland. Arbetet har involverat aktörer från hela livsmedelskedjan i Östergötland under parollen ”från jord till bord”.

När styrgruppen nu presenterade den första delen i arbetet med den regionala livsmedelsstrategin – målen – var fokus tydligt på att få fler att inse fördelarna med östgötsk mat, inte minst östgötarnas själva.

– Det här är en viktig framtidsfråga, säger landshövding Elisabeth Nilsson. Det handlar om att främja tillväxt och sysselsättning i länet, men det är också en viktig trygghetsfråga när det gäller att säkra livsmedelsförsörjningen i händelse av olika kriser.

– Jag hoppas att vi med detta arbete kan få östgötarna att i större utsträckning välja mat från vårt län. Östergötland har en lång tradition av, och fantastiska förutsättningar för, en rik och varierad livsmedelsproduktion, säger regionråd Göran Gunnarsson, Region Östergötland.

Framöver är det fyra olika arbetsgrupper som ska se till att strategins innehåll går från ord till handling. Bland annat ska det offensiva målet om offentligt upphandlad mat genomföras. Strategins mål är att regionen och länets kommuner år 2025 ska köpa minst 50 procent lokalproducerade livsmedel.

Även Vreta Kluster, där pressträffen genomfördes, har en framträdande roll i det fortsätta arbetet och ska stärkas i sin roll som kunskapscentrum för affärsutveckling inom de gröna näringarna.

 

läs mer här

 

Källa: www.lansstyrelsen.se/ostergotland