You are currently viewing RUAG Space lyfter Galileos navigeringssystem till nya nivåer
RUAG Space lyfter Galileos navigeringssystem till nya nivåer Bild: ESA, förberedelser inför uppskjutningen den 25 juli

RUAG Space lyfter Galileos navigeringssystem till nya nivåer

RUAG Space lyfter Galileos navigeringssystem till nya nivåer

När systemet är komplett kommer Europa att ha ett civilt system för satellitnavigering (GNSS) som tillhandahåller global positionsbestämning, navigering och tidsbestämning. Med minst sex satelliter ständigt synliga för användaren blir positioneringen mycket mer exakt än med tidigare system, ner till en meter.

Galileo togs i drift i begränsad skala 2016 och allt fler Galileo-kompatibla mottagare, chipset och moduler dyker nu upp på marknaden. Det innebär till exempel att våra mobiltelefoners positionsbestämning blir mer exakt och tillförlitlig, inte minst i stadsmiljöer där smala gator och höga byggnader ofta blockerar satellitsignaler och gör många mobila tjänster mindre användbara.

Andra områden där Galileo spelar eller kommer spela en viktig roll är bland annat självkörande och uppkopplade fordon samt inom flygtrafik och sjöfart.

– Att få vara med och bygga upp infrastrukturen för Europas oberoende navigeringssystem är fantastiskt. Vi är stolta över förtroendet att få leverera så många och viktiga delar till Galileo, säger Anders Larson, vd för RUAG Space Sverige.

RUAG Space levererar ombord-datorn som styr och övervakar satellitens nyttolast och många andra delsystem. Datorn övervakar även satellitens status, till exempel temperaturen, för att se till att satelliterna är fullt fungerande.

RUAG Space Sverige bidrar även med elektronik till Galileos sök- och räddningstjänst SAR (Galileo Search and Rescue) vilken kommer att användas vid lokalisering av nödställda människor. När SAR är i full drift kommer tiden för att upptäcka en person som försvunnit till havs eller i bergen kortas från tre timmar till bara tio minuter efter aktivering av en nödsändare.

Ytterligare elektroniska produkter från RUAG Space Sverige inkluderar mottagarelektroniken och antennerna på satelliten, vilka behövs för att bestämma positionen för en person eller ett föremål på jorden.

Källa: www.ruag.com