Riksbyggen och Åhlin & Ekeroth fördjupar samarbetet
Riksbyggen och Åhlin & Ekeroth fördjupar samarbetet. Göran Lundstrom och Elin Sjöstrand

Riksbyggen och Åhlin & Ekeroth fördjupar samarbetet

Högtrycket inom byggsektorn i Östergötland gör att det blir allt viktigare för de stora byggherrarna att säkra upp resurser till sina kommande projekt.

Åhlin & Ekeroth är en erfaren och kompetent partner som i flera tidigare projekt visat för oss att de har de resurser som behövs för en effektiv och smidig process. Genom samverkansavtalet kan vi enklare och snabbare gå från en bra projektidé till handling, säger Elin Sjöstrand, regionchef, Riksbyggen.

Åhlin & Ekeroth ser stora fördelar med samverkan i ett tidigt skede och är mycket glada över att Riksbyggen väljer en privatägd aktör från Östergötland framför de större rikstäckande byggkoncernerna.

– Vi strävar alltid efter att få komma in tidigt i processen. Samverkan mellan beställare och entreprenör redan i den tidiga projekteringen är det bästa sättet att säkerställa att planerna landar i en byggbar produkt. Vi är oerhört stolta och glada över att Riksbyggen väljer en lokalt förankrad entreprenör för sin bostadsproduktion i Östgötaregionen, säger Göran Lundström, vd för Åhlin & Ekeroth Byggnads AB.