You are currently viewing Rikligt pengaregn ur Kinda-Ydre Sparbanks Idéfond
Sponsorpengar söker föreningslivet! Johan Widerström vd Kinda-Ydre Sparbank

Rikligt pengaregn ur Kinda-Ydre Sparbanks Idéfond

Nu är det klart hur det rekordhöga beloppet på 2,5 miljoner kronor i Kinda-Ydre Sparbanks utvecklingsfond – Idéfonden – ska fördelas.

– Det känns väldigt roligt och stimulerande att på detta vis kunna tillföra positiv energi och skapa nya möjligheter för utveckling av bygden, säger vd Johan Widerström.

Sparbankens utvecklingsfond – Idéfonden – kom till 2018 på initiativ av huvudmännen, som representerar kunderna i Kinda-Ydre Sparbank. Detta är tredje året som pengar fördelas ur Idéfonden.

– Den här satsningen ligger helt i linje med vårt stora samhällsengagemang. Kinda-Ydre Sparbank är en bank för livet. Det betyder mycket för invånarna att leva i en bygd som utvecklas på ett positivt sätt. Vi är en lokal bank som kan och vill göra skillnad genom att gynna utvecklingen, säger Johan Widerström.

Totalt skickades drygt 60 ansökningar in till Kinda-Ydre Sparbank. 35 av dem, d v s mer än hälften, tilldelas bidrag ur Idéfonden. De beviljade projekten är jämnt utspridda i Kinda och Ydre kommuner. Det är betydande belopp som fördelats. De fem föreningar som beviljats mest pengar är: Brokyrkan i Rimforsa 200 000 kronor, Horns NSF-Scoutkår 200 000, Rimforsa IF 150 000, Rydsnäs IF 150 000 och Asby Sockenförening 138 000 kronor.

Fördelningen har varit ett gediget jobb för fondkommittén, med representanter för den lokala bankens huvudmän, styrelse och medarbetare. Bedömningen av ansökningarna har gjorts utifrån tre kriterier: Det ska vara för ett specifikt ändamål. Det ska vara till allmännytta och utan personligt vinstintresse. De som ansökt ska kunna genomföra projektet själva. Vid urvalet har hänsyn även tagits till om sökande drabbats ekonomiskt av coronakrisen.

– De projekt som beviljats pengar handlar till stor del om att utveckla ideella verksamheter och dess anläggningar. Jag ser fram emot att följa många nya och spännande projektarbeten, som kommer att märkas och sätta fart på bygden. Det kommer att hända mycket inom hela vårt verksamhetsområde, som omfattar Kinda, Ydre och södra delen av Linköpings kommun, säger Johan Widerström.

Fondpengarna delas ut i samband med att projekten genomförs. De 2,5 miljoner kronorna i Idéfonden är pengar utöver Kinda-Ydre Sparbanks vanliga sponsring av löpande aktiviteter under året med drygt en miljon kronor.

Källa: www.kindaydresparbank.se