You are currently viewing Rekordsiffror för Linköping i ny konjunkturbarometer
Stångån Rekordsiffror för Linköping i ny konjunkturbarometer

Rekordsiffror för Linköping i ny konjunkturbarometer

Rekordsiffror för Linköping i ny konjunkturbarometer

Arbetslösheten på 6,2 procent är lägre än riket i genomsnitt. Samtidigt har Linköping färre i olika program. En större andel av befolkningen är alltså sysselsatt på den reguljära arbetsmarknaden än vad arbetslösheten visar. Antalet familjer under handläggning för ekonomiskt bistånd fortsätter att minska och har inte varit så lågt sedan mätningarna började för fem år sedan. Som mest var närmare 3 600 familjer under handläggning för bistånd, nu är det nere under 2 800. Däremot ökar inte antalet arbetsplatser lika mycket som tidigare. Under de första elva månaderna var nettoökningen 239 arbetsställen, vilket är 19 färre än samma period förra året.

– En faktor tycks vara tillgången på bostäder, men det byggs så det knakar i Linköping, säger Michael Nydén på Nulink som analyserat statistiken.

Fram till och med november 2016 färdigställdes 968 nya bostäder, 157 fler än under 2015 vilket redan det var ett rekordår. Så många bostäder har inte blivit inflyttningsklara i Linköping sedan mätningarna började för snart 15 år sedan. Drygt en fjärdedel av nyproduktionen är studentbostäder, men det förringar inte värdet av tillskottet. Studentbostäder gör andra bostäder tillgängliga och Linköping blir attraktivare som studieort.

Även befolkningen fortsätter att öka. I slutet av november bodde 2 322 fler i kommunen än vid samma tid 2015. Så ser det ut just nu även på andra håll, med anledningen av att flyktingarna som kom till Sverige under fjolåret har kommunplacerats. Men det förklarar bara halva ökningen för Linköping. Flyttningsnettot från övriga riket var cirka 550 personer och inom Östergötland knappt 300.

– Linköping utvecklas och attraherar nya invånare. Vi vågar pröva nya idéer och statistiken visar att Linköping kan och måste fortsätta utvecklas och växa, säger kommundirektör Paul Håkansson.

Annat som pekar uppåt är boende på hotell som ökat med 17 000 gästnätter. Begränsningen är tillgången på hotellrum, vilket håller på att åtgärdas med flera utbyggnader. Vidare ligger utrikes resande från Linköping City Airport på en fortsatt hög nivå. Fram till och med november hade 145 317 passagerare använt flygplatsen, vilket är nästan tusen fler än året innan.

Linköpings konjunktur i siffror

Befolkning: 2322 fler under 2016 jämfört med december 2016

Arbetsställen: 239 nya arbetsställen under årets elva första månader

Arbetslöshet: 6,2 %. Antalet unga arbetslösa och i program har minskat med 198 personer på ett år.

Bostäder: 968 lägenheter färdigställda t.o.m. november

Linköping City Airport: Drygt 145 tusen passagerare från LCA under de elva första månaderna.

Besöksnäringen: Antalet gästnätter på hotell ökade med drygt 17000 till och med oktober jämfört med 2015.

Källa: www.nulink.se