You are currently viewing Rekordresultat ger trygghet i coronatider
Mikael Engdahl vd Vadstena Sparbank

Rekordresultat ger trygghet i coronatider

Under jubileumsåret 2019 gjorde 180-åriga Vadstena Sparbank sitt bästa resultat någonsin. Det stärker den lokala fristående bankens ekonomiska muskler, vilket ger extra trygghet i coronatider för privat- och företagskunder och medarbetare.

 På Sparbanksstämman i fredags kväll framgick att 2019 var ett mycket framgångsrikt år. Det var på flera sätt en historisk stämma. Resultatet är det bästa genom tiderna och likaså är affärsvolymen rekordhög. En nyhet är också att huvudmännen, som representerar kunderna i banken, kunnat rösta genom fullmakt. De som valde att närvara fysiskt satt utspridda i aulan på Petrus Magni skola för att undvika smittspridning.

– Vi gläds åt ett fantastiskt resultat, vilket är en styrka att ha med sig i coronatider. Det är viktigt att folk kan känna sig trygga med sin bank. Det gäller både kunder och medarbetare. Vi behövs på plats i Vadstena för att hjälpa människor och företag. Många har hört av sig för att få råd och hjälp. Vi har beviljat amorteringsfrihet på lån för både privatpersoner och företag och likaså nya krediter när det behövts, säger Mikael Engdahl, vd för Vadstena Sparbank.

Vadstena Sparbank har under en rad år varit en av Sveriges mest framgångsrika banker och den stabila utvecklingen fortsätter:

– Vi har haft en mycket bra utveckling med hög tillväxt under 2019, då vi fått många nya kunder både på privat- och företagssidan. Våra engagerade och serviceinriktade medarbetare gör allt för att vi som team ska lyckas med vår målsättning, att leverera mesta möjliga kundnytta och en för banken långsiktigt hållbar ekonomi. Vi har ett gott rykte i marknaden, som vi är måna om att försvara och leva upp till.

Tillskottet av kunder har genererat en kraftig förstärkning av affärsvolymen, d v s summan av in- och utlåning. Den totala ökningen är på 778 miljoner och affärsvolymen uppgår nu till cirka 9 miljarder kronor. Tack vare affärsvolymens tillväxt har räntenettot ökat. Kärnverksamheten har utvecklats positivt med en god intjäning och banken har ett rörelseresultat på 24 miljoner kronor. Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt landar på 18,5 miljoner kronor.

 

2019 i siffror för Vadstena Sparbank:

  • Inlåningen har ökat med 9 procent till 2,6 miljarder kronor.
  • Utlåningen har ökat med 1 procent till 2,1 miljarder kronor.
  • Den totala affärsvolymen ökade med 9 procent till 9 miljarder kronor.
  • Rörelseresultatet är 24 miljoner kronor.
  • Bankens eget kapital uppgår till 316 miljoner kronor.

Källa: www.vadstenasparbank.se