You are currently viewing Rekordökning för banken med Sveriges mest nöjda kunder
Rekordökning för banken med Sveriges mest nöjda kunder. Mikael Engdahl VD Vadstena Sparbank

Rekordökning för banken med Sveriges mest nöjda kunder

Vadstena Sparbank har under en rad år varit en av Sveriges mest framgångsrika banker och den stabila utvecklingen fortsätter. Banken ökade sin inlåning med 26 procent och utlåningen med 14 procent jämfört med året innan. Sparbanken har fått många nya kunder på både privat- och företagssidan inom Vadstena med omnejd. Dessutom har befintliga kunder ökat sitt engagemang i banken.

Höjdpunkten under 2016 var Svenskt Kvalitetsindex oberoende kundundersökning som visade att Vadstena Sparbank har de mest nöjda bankkunderna i landet – på både privat- och företagssidan.

– Kombinationen av stark tillväxt, ett mycket gott kundbetyg och en rimlig lönsamhet visar att vi är inne på rätt väg och har en hållbar utveckling. Den vinst som banken genererar går inte till vinstutdelningar, riskfyllda spekulationer eller bonusar. Vår vinst används till att stärka bankens kapitalbas för att kunna öka utlåningen till våra kunder, säger Mikael Engdahl, vd för Vadstena Sparbank.

– Vi använder också våra vinstmedel för att gynna bygdens utveckling, så att privatkunder och företagare ska tycka att det är gott att leva och bo i Vadstena med omnejd. Vi tänker hålla fast vid att driva en bank som kunderna efterfrågar och har största möjliga nytta av. Under åren har Vadstena Sparbank byggt upp ett eget kapital som nu uppgår till 280 miljoner kronor, vilket gör banken väl rustad för att möta kommande utmaningar och möjligheter.

2016 i siffror för Vadstena Sparbank:

  • Inlåningen har ökat med 26 procent till 2,1 miljarder kronor.
  • Utlåningen har ökat med 14 procent till 1,7 miljarder kronor.
  • Den totala affärsvolymen ökade med 16 procent till 7,2 miljarder kronor.
  • Rörelseresultatet är 6,1 miljoner kronor efter kreditförluster.
  • Bankens eget kapital uppgår till 280 miljoner kronor

Källa: www.vadstenasparbank.se