You are currently viewing Rekordmånga väljer utbildningsvägen till jobb!

Rekordmånga väljer utbildningsvägen till jobb!

Detta gläder Ann-Charlotte Thorén som är VD för det regionala bolag som ägs av 11 östgötska kommuner samt Region Östergötland och som har i uppdrag att starta och driva strategiskt viktiga yrkeshögskoleutbildningar i hela regionen.

Till 14 av Östsvenska Yrkeshögskolans utbildningar har totalt 1545 ansökningar lämnats in. På utbildningarna finns sammantaget 344 platser vilket ger ett söktryck på 4,5 ansökningar/plats. Men mängden ansökningar varierar så klart till de olika utbildningarna.

På Nyströmska skolan i Söderköping har man länge kunnat läsa till Vårdadministratör och utbildningen är både välkänd och populär eftersom alla som tar examen får arbete. Det har resulterat i ett stadigt ökande antal ansökningar och i år har nära 300 personer sökt till utbildningens 25 platser. För att avgöra vilka som är mest lämpade för utbildningen bjuds alla behöriga in till urvalstester på skolan i Söderköping.

”Vi är mycket glada och stolta att så många vill studera på våra utbildningar. Vi kan utföra vårt uppdrag att tillgodose regionens arbetsgivare med kompetens tack vare alla de engagerade studerande som vi antar till våra utbildningar” säger Ann-Charlotte Thorén, VD, Östsvenska Yrkeshögskolan

Några av de andra utbildningarna har inte fått lika många ansökningar och har man missat sista ansökningsdag kan det vara klokt att kontakta Östsvenska Yrkeshögskolan för att se om man kan få lämna in en ansökan ändå. Till utbildningen Lokförare i Mjölby görs ansökan direkt och där finns fortfarande möjlighet att ansöka fram till sista maj.

Yrkeshögskolans utbildningar utformas utifrån kompetensbehov och arbetsgivarna är aktivt deltagande i utbildningen. Stora delar av utbildningen består av lärande i arbete (LIA), en form av praktik. I dag driver Östsvenska Yrkeshögskolan 16 utbildningar på fyra olika orter i länet och på distans.

Källa: http://osyh.se/