You are currently viewing Pricer och Epishine i strategiskt partnerskap
Pricer och Epishine i strategiskt partnerskap

Pricer och Epishine i strategiskt partnerskap

Pricer och Epishine i strategiskt partnerskap för att lägga grunden för nästa generations hållbara ljusdrivna elektroniska hyllkantsetiketter.

Dagens snabba detaljhandelsmiljö kräver innovativa digitala lösningar utan att hållbarhetsaspekten åsidosätts. Pricer, en ledande leverantör av lösningar för automatisering och kommunikation vid butikshyllan, utforskar möjligheterna med en ny generation avancerade ljusdrivna elektroniska hyllkantsetiketter i samarbete med svenska Epishine.

Den snabba digitala transformationen inom detaljhandeln möjliggör avancerad butiksdrift, samtidigt som det finns ett allt större fokus på hållbarhet både inom branschen och från konsumenterna. Pricer och Epishine, en ledande utvecklare och tillverkare av inomhus solceller, börjar nu samarbeta för att hitta en hållbar lösning för att driva elektroniska etiketter med inomhusljus. Syftet med detta samarbete är att hitta en lösning som kombinerar både fördelarna med digitalisering och ökat fokus på hållbarhet.

– Vi är övertygade om att Epishine är det perfekta valet av partner för oss och tillsammans siktar vi på att sätta en ny standard för hållbar detaljhandel. Vi säljer mer än 30 miljoner elektroniska hyllkantsetiketter varje år och inser vilken positiv inverkan som alternativa energikällor kan få för detaljhandelns hållbarhetsmål. Eftersom vi ser ett ökande intresse från ledande handlare över hela världen för kommunikationslösningar i butik, och därmed ett ökat energibehov, tittar vi kontinuerligt på alternativa energikällor, säger Chris Chalkitis, Chief Digital Officer, Pricer.

Epishines inomhus solceller är optimerade för inomhusbelysning, vilket innebär att de använder energi från det tillgängliga inomhusljuset för att driva elektronik såsom elektroniska etiketter. Detaljhandeln spelar en strategiskt viktig roll för en hållbar förändring av energiförsörjningen för små enheter såsom hyllkantsetiketter, inte bara genom antalet batterier som kan elimineras utan också genom att utnyttja det ljus som finns i butikerna.

– Trenderna inom detaljhandeln med ökat fokus på digitalisering och hållbarhet ligger helt i linje med vår ambition att stödja våra kunder med ljusdriven elektronik. Vi är mycket glada över att kunna samarbeta med ett annat svenskt världsledande techbolag och ser fram emot att bidra till att Pricer tar ledningen inom hållbar smart detaljhandel, säger Anna Björklou, vd, Epishine.

Epishines högpresterande inomhus solceller är helt giftfria, vilket gör dem säkra att använda i alla miljöer, något som är särskilt viktigt för livsmedelsindustrin och för produkter som används nära människor och mat. Elektroniska hyllkantsetiketter integrerade med Epishines lösning kommer att kunna fungera utan batterier, vilket ger längre livslängd.

Källa: www.epishine.com