Positivt besked för regionen kring ny höghastighetsjärnväg
ostlänken

Positivt besked för regionen kring ny höghastighetsjärnväg

– För Östergötlands del var det bra besked som lämnades, säger Mats Johansson (S), regionsstyrelsens ordförande. Den ursprungliga tidplanen med byggstart i Norrköping år 2017 hålls. Det är bra för Östergötland med snabbare förbindelser norrut och ökad kapacitet i länet. Satsningen möjliggör en kraftig utökning av den regionala kollektivtrafiken.

Sverigeförhandlingen har tillsatts av regeringen och har i uppdrag att möjliggöra Sveriges första höghastighetsjärnväg som ska gå från Stockholm till Göteborg och från Stockholm till Malmö. Det är den största svenska infrastruktursatsningen på järnväg sedan 1850-talet och målet är att maximera nytta och tillväxt i höghastighetsjärnvägens spår. I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår att möjliggöra ett snabbt genomförande av projektet och att föreslå principer för finansiering, en strategi för utbyggnaden och att hitta lösningar för spår och stationer där tågen ska in i städerna.

Under ett uppstartsmöte med berörda kommuner och regioner har förhandlingspersonerna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman idag informerat om hur förhandlingsprocessen kommer att se ut och vilka kriterier som ligger till grund för val av sträckning och stationsorter. Linköping och Norrköping föreslås bli stationsorter längs den nya järnvägssträckan. De andra orterna som inledningsvis kommer att ingå i förhandlingarna är Vagnhärad, Skavsta, Nyköping, Tranås, Jönköping, Borås, Landvetter Flygplats, Mölnlycke, Värnamo, Hässleholm och Lund. Förhandlingar inleds också med Stockholm, Göteborg, Malmö, Huddinge och Södertälje eftersom de också får del av nyttorna som uppstår genom höghastighetsjärnvägen.

– Region Östergötland som organisation står väl rustad för att hantera de utmaningar som kommer att uppstå och de krav som nu kommer att ställas på oss, säger regiondirektör Mats Uddin. Nu kommer vi att intensifiera arbetet med att ta fram underlag för att säkerställa en fortsatt hög tillväxt i regionen.

Källa: www.regionostergotland.se