You are currently viewing Ostlänkskommunerna överens i avtal med Sverigeförhandlingen
Ostlänkskommunerna överens i avtal med Sverigeförhandlingen

Ostlänkskommunerna överens i avtal med Sverigeförhandlingen

Sedan tidigare är Ostlänkskommunerna och Sverigeförhandlingen överens om principerna för medfinansiering, bostadsbyggande och stationsläge. Nu är överenskommelserna formaliserade i avtal som omfattar medfinansiering, ökat bostadsbyggande, stationsläge samt genomförande och ansvar.

Kommunerna åtar sig att tillsammans bygga 55 000 bostäder och medfinansiera Ostlänken med 525 miljoner kronor. Avtalen träder i kraft när de har godkänts av respektive kommuns kommunfullmäktige, regionernas fullmäktige, Landstinget Sörmland samt av regeringen.

Källa: www.ostlanken.se