You are currently viewing Östgötarna lämnade 24 000 ton till återvinning
Östgötarna lämnade 24 000 ton till återvinning

Östgötarna lämnade 24 000 ton till återvinning

24 000 ton förpackningar. Så mycket lämnade invånarna i Östergötlands län in till återvinning förra året, enligt ny statistik från FTI. Det innebär att varje person i snitt lämnade 51,5 kilo förpackningar till återvinning, vilket totalt settmotsvarar 110 600 fyllda återvinningsbehållare.

– Det är otroligt glädjande att invånarna i Östergötlands län är så bra på att återvinna, men vi kan bli ännu bättre. En enkel men konkret handling är att lämna sina förpackningar till återvinning. Varje insamlad förpackning gör skillnad och bidrar till ett mer hållbart samhälle, säger Magnus Sandström, regionchef på Förpackningsinsamlingen.

Statistiken är baserad på inrapporterade volymer av förpackningar som hushållen i Östergötlands län har lämnat in för återvinning via FTI:s återvinningsstationer eller fastighetsnära insamling. Mängden insamlade förpackningar av glas, papper, plast och metall som lämnades in via FTI i landet under förra året har totalt sett ökat med 6 procent jämfört med året innan.

Förpackningar av (kg per invånare) GLAS PAPPER PLAST METALL
2021 21,6 19,8 8,4 1,6
2020 23,4 16,9 7,8 1,6
2012 17,2 11,6 3,9 1,5

Information om insamlingsstatistiken:
Insamlingsstatistiken baseras på inrapporterade mängder förpackningar som svenska hushåll har lämnat till återvinning på någon av FTI:s cirka 5000 återvinningsstationer i landet, eller från de ca två miljoner hushåll med fastighetsnära insamling, där förpackningarna samlas in av FTI. Det material FTI

Källa: www.ftiab.se