You are currently viewing Östgötaföretag sätter tuffa klimatmål och utmanar andra att göra det samma
Östgötaföretag sätter tuffa klimatmål och utmanar andra att göra det samma

Östgötaföretag sätter tuffa klimatmål och utmanar andra att göra det samma

Östgötaföretag sätter tuffa klimatmål och utmanar andra att göra det samma

För många företag är klimatet på väg att bli den viktigaste förändringen i omvärlden under de kommande åren. Även om företaget inte påverkas direkt så kommer krav på hållbarhetsredovisning, förändrade kundkrav och politiska förslag som följer efter den globala klimatöverenskommelsen att påverka mycket. Klimatpåverkan från transporter står i starkt fokus, eftersom omställningen här är helt nödvändig för att nå Sveriges övergripande klimatmål. Det kommer påverka förutsättningarna för allt företagande. Företagsnätverket Östgötautmaningen är övertygade om att klimatnytta och affärsnytta går att förena genom aktivt  ledarskap och samverkan.

– Den svenska klimatmålet är att minska utsläppen med 70 procent till 2030 och jag hoppas att vi genom denna klimatutmaning får många företag, kommuner och andra organisationer att sikta på 100 procent fossilfria transporter före det, säger Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige.

Utmaningen lanserades på fredagseftermiddagen i Norrköping tillsammans med företagsnätverket Östgötautmaningen. Sju företag därifrån skrev direkt under utmaningen och uppmanar andra att följa efter.

– Det är självklart för oss att anta utmaningen särskilt efter som vi ser att stort tryck från våra kunder på hållbara transporter, säger Henrik Åkerström vd på Alltransport.

Den 21 april ordnar Fossilfritt Sverige, Norrköpings kommun och Clentech Östergötland konferensen Fossilfritt Östergötland där flera utmaningar på klimatområdet kommer att presenteras. Man kan nu anta transportutmaningen på Fossilfritt Sveriges hemsida.
De första företagen att anta utmaningen om 100 procent fossilfria transporter: Alltransport, Lantmännen Agroetanol, Renall, Returpack, Stena Recycling, Svensk Biogas, Swed Handling

Källa: www.ostgotautmaningen.se