Östergötlands mest solida bank
Rekordår för Kinda Ydre Sparbank. Johan Widerström, Kinda-Ydre Sparbank,

Östergötlands mest solida bank

Kinda-Ydre Sparbank har under sitt jubileumsår 2016 fått ytterligare anledning att fira. Detta efter att analysbolaget Westnova Management presenterat sin årliga mätning av soliditeten i svenska banker.

I Sverige finns 88 svenska banker (bankaktiebolag, medlemsbanker och sparbanker) med tillstånd av Finansinspektionen att bedriva bankverksamhet. Årets mätning av bankernas soliditet per den sista december 2015 visar en sammanlagd soliditet på 5,44 %. Soliditet är ett mått på bankernas egna kapital i förhållande till balansräkningen. Ju mer eget kapital, desto mer motståndskraftig är banken vid kreditförluster.

Landets fristående sparbanker är små, men finansiellt starka. Av landets 20 mest solida banker är 19 sparbanker. De tre sparbankerna Virserums Sparbank, Sparbanken Lidköping och Högsby Sparbank är de mest solida bankerna i landet.

Kinda-Ydre Sparbank kommer på en hedrande 11:e plats i Sverige. Sett till banker med bankkontor i Östergötland har Kinda-Ydre Sparbank allra högst soliditet med 22,19 %. På andra plats i länet och på 33:e plats i landet kommer Åtvidabergs Sparbank med en soliditet på 15,21 %.

– Vi är stolta och glad över att vara i topp i Östergötland. Att vi är finansiellt starka är bra för alla. Det är bra för kunderna och för hela bygden. Vi är till för våra kunder och ingen annan. Kundernas bank, helt enkelt. Efter 150 år är det fortfarande själva kärnan i sparbanksidén, säger Johan Widerström.

 

Källa: www.kindaydresparbank.se