You are currently viewing Östergötlands kandidat till Guldklubban
Till vänster Anneli Larsson som deltagit i juryarbetet för Styrelseakademien Östergötland som även är ledamot i Styrelseakademien Östergötland. Mariethe Larsson i mitten samt till höger Styrelseakademien Östergötlands ordförande Astrid Brissman

Östergötlands kandidat till Guldklubban

HSB Östergötlands styrelseordförande Mariethe Larsson är Styrelseakademien Östsveriges kandidat till den prestigefyllda, nationella utmärkelsen Guldklubban. Guldklubban är en årlig utmärkelse för förtjänstfullt ordförandeskap.

Stiftelsens Guldklubbans ändamål är att tydliggöra och öka medvetenheten om styrelseordförandens viktiga roll, lyfta fram och uppmärksamma goda exempel på hur styrelseordförandeskapet utövas i praktiken. Stiftelsen som håller i arrangemanget bildades 2005 av Styrelseakademien och Deloitte, där numera flera andra partners bidrar, bland andra SEB.

  • Mariethe har med trygg och stark hand väglett styrelsens arbete föredömligt framåt genom kris, pandemi och stora satsningar vilket har bidragit till ett gott och hållbart resultat över tid. Kandidatens ledarskap bygger på en unik förmåga att tillvarata varje styrelseledamots kompetens och på så sätt skapa en dynamisk och kreativ styrelsemiljö, säger Styrelseakademien Östergötlands ordförande Astrid Brissman.

HSB är Sveriges största bostadskooperation och ledande boendeaktör och firar i år 100 år. Idag bor över en miljon människor i HSB:s fastigheter och i de 24 HSB-föreningarna samlas över 677 000 medlemmar. HSB OVstergötland, där Mariethe Larsson är ordförande sedan 2012, har ca 19 000 medlemmar och omsätter ca 290 Mkr (2022).

Ikväll den 19 oktober gratulerades Mariethe Larsson i samband med en ceremoni med särskilt inbjudna gäster, anordnad av Styrelseakademien Östsverige.

  • Jag känner mig oerhört hedrad och tacksam för Styrelseakademien Östsveriges nominering, säger Mariethe Larsson. Det är en spännande mix att kombinera utveckling av det goda boendet för våra medlemmar med affärsverksamhet. Att vara styrelseordförande i en värdedriven medlemsorganisation är väldigt givande, men kräver också en stor lyhördhet. Vad som är bäst för medlemmarna måste finnas med i styrelserummet vid varje diskussion och beslut.

Mariethe Larsson är Styrelseakademien Östsveriges bidrag till den stora finalen av utmärkelsen Guldklubban den 28 november i Stockholm. Hon är kommunikationsdirektör vid Linköpings universitet och vice ordförande i HSB Riksförbund. Det lokala nomineringsarbetet har under året genomförts av representanter från Styrelseakademien Östsverige Anneli Larsson, Kristin Wiström på Deloitte samt Per Kostmann på SEB.

Källa: www.styrelseakademien.se/lokalforeningar/oestsverige