You are currently viewing Ojämn könsfördelning i bolagsstyrelser i Östergötland

Ojämn könsfördelning i bolagsstyrelser i Östergötland

Resultatet av enkäten som besvarats av ca 50 stora företag visar tydligt att det är en snedfördelning i styrelserummen där endast 24 % är kvinnor. Denna siffra motsvarar ungefär snittet i övriga Sverige.

– Ökad styrelsekompetens i regionen och fler kvinnor i styrelserna är viktiga frågor för regionens konkurrenskraft, säger Johanna Palmér, VD på Östsvenska Handelskammaren.

 Anledningen till denna snedfördelning kan vara flera och många av respondenterna hänvisar till att kompetens är den viktigaste parametern när man sätter samman en styrelse.

– Vi vill visa att det finns många kompetenta kvinnor i vår region som skulle effektivisera och göra ett fantastiskt jobb i bolagens styrelser. Dessa ska vi hjälpa till att hitta. Det är därför vi nu skapar 100­‐listan, en skarp samling styrelsekompetenta kvinnor med stor kunskap och erfarenhet. Det ska inte längre gå att säga att det inte går att hitta kompetensen, säger Eva Jaldeland en av initiativtagarna till 100­‐listan.

Arbetet med att nominera till 100‐listan påbörjas nu och resultatet kommer att presenteras i slutet av augusti.

– Det känns viktigt och angeläget att bidra till en ökad mångfald och en jämnare fördelning på ett så handfast sätt, säger Eva Jaldeland

 Källa: Östsvenska handelskammaren