Nytt rekord och stark trend i antalet övernattningar för Linköping!

Nytt rekord och stark trend i antalet övernattningar för Linköping!

Antalet svenska övernattningar ökade med fem procent medan antalet utländska övernattningar förblev oförändrat i jämförelse med föregående år. Totalt genomfördes 362 305 övernattningar av svenska besökare och 74 202 av utländska besökare under 2014.
– 2014 blev återigen ett rekordår när det gäller antalet övernattningar i Linköping. Men det som är mest positivt är trenden som visar på en oavbruten tillväxt de senaste sju åren med rekordnivåer varje år. Sedan 2008 har antalet övernattningar på hotell, stugor och vandrarhem ökat med 105 000, vilket visar på vilken otroligt stark tillväxt för Linköpings besöksnäring i närtid, säger Jörgen Nilsson, turismchef, Visit Linköping.

Dubbelt så många gästnätter genomfördes i juli jämfört med vintermånaderna januari eller december vilket indikerar att Linköping växer som sommarstad. Däremot är kurvan över helåret relativt jämn om man jämför med andra städer vilket förklaras med att Linköping har en bra mix av reseanledningar som gynnsamt geografiskt läge, starkt näringsliv, evenemang och traditionella besöksmål.

Tabellen nedan visar det totala antalet övernattningar per år mellan 2008 och 2014 på hotell, stugor och vandrarhem i Linköpings kommun.

2014   436507

2013   419291

2012   402831

2011   381531

2010   358831

2009   353308

2008   331361

Källa: Statistiska centralbyrån.

För mer information

Jörgen Nilsson, Turismchef, Visit Linköping, tel 013-190 00 71

 

KÄLLA: www.visitlinkoping.se