Tre lokala bilförsäljningsföretag vill satsa på ut- och nybyggnad utmed E4:an. Att det finns ett stort intresse för att etablera och vidareutveckla företag i Jursla ser Norrköpings kommun positivt på. Norrköping har en stark lokal marknad och kommunen ser positivt på det framväxande bilhandelsklustret, då det även drar besöksnäring från övriga Sverige. 

Nytt bilhandelskluster utvecklas vid E4:an

Olofsson Auto AB, som är återförsäljare för Mercedes Benz, finns idag i Navestad. De är den senaste i raden av bilföretag som satsar på expansion. De vill bygga en ny anläggning med skyltläge mot E4:an inom Jursla arbetsområde. Området ligger strax norr om den tomt Proauto (BMW och Mini) nyligen tilldelats mark. Området angränsar också till den befintliga bilhandeln i Jursla (Platinum Cars). Stadsbyggnadsnämnden tog på mötet den 14 februari beslut om att ge bolaget markanvisning inom Björnviken 2:2 i kommande detaljplan för området.

Proauto Group AB vill, via sitt fastighetsbolag, bygga ny anläggning för bilmärkena BMW och Mini i Norrköping. Bilförsäljningstomten blir mellan 12-14 000 kvadratmeter stor. Proauto vill på sikt även utveckla bilverksamhet som kommer att knyta samman anläggningarna i Linköping och i Nyköping med den anläggning som nu ska byggas i Norrköping.

Huthe Fastigheter AB förvärvade 2013 fastigheten Leran 1, där de uppförde en bilhallscenter på 3 800 kvm. Huthe Fastigheter vill nu bygga ut lokalen i Jursla med ytterligare 4 600 kvm, så att hyresgästen Platinum Cars kan utveckla tillhörande verksamhet. Platinum Cars vill skapa Norra Europas största sportbilscenter och Norrköpings kommun välkomnar att detta hamnar i Norrköping.

Källa: www.norrkoping.se