You are currently viewing Nytt bilhandelskluster utvecklas vid E4:an
Nytt bilhandelskluster utvecklas vid E4:an. illustration Olofsson Auto

Nytt bilhandelskluster utvecklas vid E4:an

Nytt bilhandelskluster utvecklas vid E4:an

Olofsson Auto AB, som är återförsäljare för Mercedes Benz, finns idag i Navestad. De är den senaste i raden av bilföretag som satsar på expansion. De vill bygga en ny anläggning med skyltläge mot E4:an inom Jursla arbetsområde. Området ligger strax norr om den tomt Proauto (BMW och Mini) nyligen tilldelats mark. Området angränsar också till den befintliga bilhandeln i Jursla (Platinum Cars). Stadsbyggnadsnämnden tog på mötet den 14 februari beslut om att ge bolaget markanvisning inom Björnviken 2:2 i kommande detaljplan för området.

Proauto Group AB vill, via sitt fastighetsbolag, bygga ny anläggning för bilmärkena BMW och Mini i Norrköping. Bilförsäljningstomten blir mellan 12-14 000 kvadratmeter stor. Proauto vill på sikt även utveckla bilverksamhet som kommer att knyta samman anläggningarna i Linköping och i Nyköping med den anläggning som nu ska byggas i Norrköping.

Huthe Fastigheter AB förvärvade 2013 fastigheten Leran 1, där de uppförde en bilhallscenter på 3 800 kvm. Huthe Fastigheter vill nu bygga ut lokalen i Jursla med ytterligare 4 600 kvm, så att hyresgästen Platinum Cars kan utveckla tillhörande verksamhet. Platinum Cars vill skapa Norra Europas största sportbilscenter och Norrköpings kommun välkomnar att detta hamnar i Norrköping.

Källa: www.norrkoping.se