Nytt besökscentrum för Göta kanal vid Bergs slussar
Bergs slussar Fotograf/Källa:AB Göta kanalbolag

Nytt besökscentrum för Göta kanal vid Bergs slussar

Det övergripande målet är att skapa en plats där kanalens fantastiska historia, teknik och funktion berättas och som även knyter an till dagens arbete och utmaningar. Visionen är att använda modern visualiseringsteknik och att presentationen ska kännas både spännande och inbjudande i kombination med en öppen utomhusmiljö, där både ny och befintlig miljö kommer att spela en viktig roll. Målet är att skapa ett besökscentrum, som är tillgängligt året runt.

– Efter att vi har värderat olika förslag på platser, har vi slutligen valt att gå vidare med Linköpings kommun och Bergs slussar, för att vi i den platsen ser störst potential på flest områden, säger Anders Donlau, VD för Göta kanalbolag.

– Ett besökscentrum kommer att ge ringar på vattnet på fler platser och gynna besöksnäringen längs hela kanalen.

– Som en del av Linköping kommuns satsning på besöksnäringen, tycker jag att kanalbolagets satsning i Bergs slussar är oerhört spännande. Kan Arenabolaget tillsammans med kanalbolaget skapa nya reseanledningar till vår stad och samtidigt höja livskvaliteten för linköpingsborna, så ligger det helt i linje med Linköpings nya eventstrategi, säger Jakob Björneke, politiskt ansvarig för besöksnäringsfrågor inom Linköpings Kommun.

 

 

Källa:www.gotakanal.se