Nya LiU-siffror klara

Nya LiU-siffror klara

Linköpings universitets årsredovisning för 2014 är klar och inlämnad till regeringen. Siffrorna som beskriver LiU i korthet skiljer sig inte mycket från föregående år:

– knappt 27 000 studenter,

– drygt 1 300 doktorander,

– drygt 4 000 anställda,

– och en omsättning på drygt 3,5 miljarder kronor.

Omräknat till helårsstudenter blir antalet 17 641 eftersom alla inte läser på heltid. Antalet medarbetare blir på motsvarande sätt 3 675 omräknat till årsarbetskrafter.

Inflödet av externa forskningsmedel har ökat kontinuerligt under de senaste åren. Forskningens andel av de totala intäkterna har också ökat och uppgår nu till 56 procent.

Samtidigt fortsätter grundutbildningen att vara omfattande. Att den håller hög kvalitet visar Universitetskanslersämbetets utvärderingar om. Linköpings universitet har fått omdömet hög eller mycket hög kvalitet för 85 procent av de utvärderade utbildningarna.

Under 2014 har universitetet satsat mer på samverkan med det omgivande samhället och att synliggöra goda samverkansexempel. Bland annat har en ny samverkanspolicy tagits fram.

Ladda ner hela årsredovisningen

 

Källa: www.liu.se