Ny undersökning: Invånarna i Östra Mellansverige allt mer engagerade i återvinning
Ny undersökning: Invånarna i Östra Mellansverige allt mer engagerade i återvinning

Ny undersökning: Invånarna i Östra Mellansverige allt mer engagerade i återvinning

Invånarna i region Östra Mellansverige fortsätter att återvinna i hög utsträckning. Det visar Återvinningsbarometern, en årlig Sifo-undersökning som genomförs på uppdrag av Förpacknings– och Tidningsinsamlingen (FTI). Förra året uppgav invånarna i Östra Mellansverige att de återvann 74 procent av hushållets förpackningar. I år är siffran 79 procent, vilket visar en ökning med 5 procentenheter från föregående år.

 – Det är väldigt roligt att vi ser en stor ökning i Östra Mellansverige. Våra tidigare undersökningar visar att återvinning är något som engagerar många och vi är jätteglada att detta även bekräftas i Återvinningsbarometern 2020. Att lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning är en konkret sak som alla kan göra för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Alla vinner när du återvinner helt enkelt, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI. 

Återvinningsbarometern genomförs årligen i syfte att undersöka invånarnas upplevelse av sina vanor kring och inställning till återvinning. Återvinningsbarometern 2020 visar att det går åt rätt håll för regionen. Förra året uppgav invånarna Östra Mellansverige att de återvann 74 procent av hushållets förpackningar. I år är siffran 79 procent, vilket visar en ökning med 5 procentenheter från föregående år. Men detta innebär samtidigt att man uppger att 21 procent av förpackningarna fortfarande slängs i hemmets hushållssopor. 

Sverige är ett av Europas främsta länder när det kommer till återvinning, men vi behöver bli ännu bättre. Förpackningar som slängs i soppåsen har ingen möjlighet att återvinnas och bli till en ny produkt. Varje förpackning gör skillnad, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI. 

Källa: www.ftiab.se