You are currently viewing Ny plan tas fram för området FOLK i Linköping
Ny plan tas fram för området FOLK i Linköping. I området FOLK finns redan flera mysiga butiker. Nu ska området utvecklas ytterligare. Foto: Rikard Norman

Ny plan tas fram för området FOLK i Linköping

Ny plan tas fram för området FOLK i Linköping

FOLK är både en handelsförening och ett område som ligger söder och väster om Stora Torget. Området kännetecknas av en mix av små och nischade butiker, caféer och restauranger.

– Att Fastighetsägarna på det här sättet kan hjälpa till att utveckla Linköping är väldigt roligt. Vi hoppas detta projekt skapar stor nytta för Linköpingsborna, säger Rikard Norman ansvarig näringspolitik på Fastighetsägarna i Linköping.

BID är en modell för stadsutveckling som härstammar från New York men som nu börjar användas allt flitigare i Sverige. BIDs handlar om att samla lokala fastighetsägare och andra aktörer i en gemensam organisation som driver en gemensam utvecklingsagenda utifrån gemensamma intressen.

– Linköping har under lång tid haft en relativt liten stadskärna men något har börjat hända. FOLK-området har verkligen på ett bra sätt medverkat till utökad stadskärna och förhoppningen är att den här utvecklingen ska kunna fortsätta, säger Marianne Lindh, vd Linköping City Samverkan.

Projektet är tänkt att pågå mellan 1 september 2017 och 28 februari 2019.

Källa: www.fastighetsagarna.se