Ny mötesplats för Norrköpings Stadsutveckling

Ny mötesplats för Norrköpings Stadsutveckling

I utställningen kan norrköpingsbor och besökare ta del av aktuella stadsutvecklingsprojekt och tycka till om framtidens Norrköping.

– Med den här utställningen vill vi göra det möjligt för fler norrköpingsbor att engagera sig i stadens utveckling och vi gör det med hjälp av den mest moderna tekniken, säger Lars Stjernkvist, ordförande i Norrköping Visualisering AB.

Vad är en stad? Är det byggnader och vägar? Eller är det vi människor som bor i staden, vår historia, våra minnen och förväntningar? Stadsutveckling handlar om att ta hänsyn till allt det som är viktigt för oss, nu och i framtiden.

Urban Vision är en utställning och en mötesplats kring statsutvecklingsfrågor som baseras på ett samarbete mellan Interactive Institute Swedish ICT, Stadsbyggnadskontoret i Norrköping, Hyresbostäder och Visualiseringscenter C.

Utställningen främjar medborgardialog och kommer att vara en viktig mötesplats för att kommunicera och diskutera Norrköpings stadsutveckling och kommande projekt för staden. Besökaren får bland annat ta del av Norrköpings största och mest komplexa stadsutvecklingsprojekt – byggnationen av Ostlänken. Med hjälp av visualiseringsteknik kan besökarna utforska planerna för Norrköping, men också lära sig mer om stadsplanering. Urban Vision en plats där besökarna kan utbyta idéer om hur staden som vi alla är en del av, ska komma att se ut och fungera i framtiden.

Pressvisning och kontakt

Fredagen den 13 januari kl. 10.00.

Anmälan sker till anna.backstrand@visualiseringscenter.se.

Fotografering och filmning är tillåtet.

Therése Eklöf, VD, Norrköping Visualisering AB, inledningstalar.

Lars Stjernkvist, ordförande i Norrköping Visualisering AB, talar.

På plats för intervjuer:

Therése Eklöf, VD, Norrköping Visualisering AB

Filip Wänström, teknisk projektledare, Interactive Institute Swedish ICT

Josef Erixon, plankoordinator, stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun

Erik Telldén, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun

Lars Löfgren, marknadschef, Hyresbostäder

Invigning 14 februari

Utställningen invigs lördagen den 14 februari. Therése Eklöf och Lars Stjernkvist invigningstalar kl. 11.30. Personal från stadsbyggnadskontoret och Interactive Institute finns på plats för att svara på frågor och berätta om utställningen kl. 11-13.

Om Urban Vision

Delar av innehållet i utställningen Urban Vision baseras på ett samarbete mellan Interactive Institute Swedish ICT, stadsbyggnadskontoret i Norrköping, Hyresbostäder och Visualiseringscenter C. Det gemensamma projektet Demonstrator: 3D Visualisering som dialogverktyg i projektet Ostlänken har delfinansierats av stiftelsen Norrköpings Fond för Forskning och Utveckling

Om Visualiseringscenter C

Visualiseringscenter C är ett digitalt science center med utställningar, en 360° dombiograf, VR-arena, konferenslokaler, biografsalonger, medialabb, forskningslokaler, restaurang och butik.Visualiseringscenter C har som mål att inspirera allmänheten, med fokus på barn och ungdomar, till intresse för naturvetenskap och ny medieteknik. Detta görs genom att exponera och sprida kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping.

Science centret, som ligger mitt i det unika industrilandskapet i centrala Norrköping, bedrivs av det kommunala bolaget Norrköping Visualisering AB. Bolaget ingår i konsortiebildningen Visualiseringscenter C, som är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och Interactive Institute Swedish ICT. Mer om centret på

http://www.visualiseringscenter.se