You are currently viewing Nu driftsätts Sveriges största solcellspark i Linköping
Nu driftsätts Sveriges största solcellspark i Linköping

Nu driftsätts Sveriges största solcellspark i Linköping

Första panelerna sattes upp i mitten av maj och trots förseningar, som en effekt av coronapandemin, kan nu Sveriges hittills största solcellspark börja producera el. En solig sommardag beräknas den ge el motsvarande årliga hushållselen hos 18 villor eller 36 lägenheter. Solcellsparken är en gemensam satsning för en mer hållbar energiförsörjning i Sverige från Alight, Infranode, Tekniska verken i Linköping och Swedbank.

Solcellsparken ligger strax utanför Linköping längs E4 och har en yta motsvarande 22 fotbollsplaner. De cirka 30 000 panelerna som nu är på plats kommer årligen producera el som motsvarar hushållsel för 2 300 villor. Det ger en väsentlig och viktig ökning av andelen förnyelsebar el i elnätet.

Solcellsparken en gemensam satsning
De fyra organisationerna Alight, Infranode, Tekniska verken i Linköping och Swedbank har valt att gemensamt satsa på att bygga och driva solcellsparken i syfte att bidra till en mer hållbar energiförsörjning. Förhoppningen är att även kunna inspirera fler företag och organisationer att ställa om och växla upp sitt hållbarhetsarbete. Coronapandemin till trots är det viktigt att blicka framåt och fortsätta hållbarhetsarbetet inom alla områden. Bland annat genom breda samarbeten för att utveckla fler klimatsmarta lösningar inom energiområdet.

– Det är en stor milstolpe att driftsätta Sveriges största solcellspark idag och vi är stolta över samarbetet som har lett fram till det. Intresset har varit stort och det visar att fler har fått upp ögonen för att solenergi idag både bygger ett fossilfritt samhälle och är ekonomiskt lönsamt här och nu, säger Harald Överholm, vd på Alight.

Officiell invigning i oktober
Den officiella invigningen är, på grund av coronapandemin, framflyttad till hösten 2020. Då besöker och inviger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman solcellsparken. Invigningen förutsätter att omständigheterna runt pandemin har förbättrats.

Fakta om solcellsparken*

  • Plats: vid Gärstadverket i Linköping, längs E4:an
  • Installerad effekt: ca 12 MW
  • Förväntad årlig produktion: ca 11,5 GWh (en solig sommardag 89 000 kWh)
  • Räcker till hushållsel för 2 300 villor under ett år
  • Solcellsparkens yta: 13 hektar (motsvarar 22 fotbollsplaner)
  • Antal paneler: cirka 30 000
  • Driftsätts: juli 2020

Källa: www.tekniskaverken.se