You are currently viewing Nu blir det lite lättare att köra elbil i Kisa
Nu blir det lite lättare att köra elbil i Kisa Bild: Hans Måhagen kommunstyrelsens ordförande, Kinda kommun. och Klas Gustafsson, vice vd Teknika verken i Linköping, inviger laddplatsen i Kisa.

Nu blir det lite lättare att köra elbil i Kisa

De nya laddstationerna laddar med en effekt på max 22 kW. Stationerna har inga kablar utan uttag av typ 2 som passar till alla elbilar. Vill du ladda bilen behöver du därför en egen kabel. Antalet elektrifierade bilar ökar i landet, vid årsskiftet fanns 28 113 elbilar i Sverige. För att utvecklingen ska kunna fortsätta måste det finnas möjlighet att ladda elbilar i hela landet.

– De nya laddstationerna är ett resultat av Tekniska verkens storsatsning på elbilsladdning i regionen, och det känns bra att laddplatserna finns på plats i Kisa nu, det är i linje med vår vision att bygga världens mest resurseffektiva region, säger Klas Gustafsson vice vd på Tekniska verken. Laddplatserna ska hanteras av CLEVER som är Sveriges ledande laddoperatör för elbilar, där Tekniska verken är en av delägarna, och ska ingå i CLEVERs publika nätverk.

Laddstationen finansieras delvis via Klimatklivet där Naturvårdsverket ger stöd åt lokala klimatinvesteringar. Naturvårdsverket satsar på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta. Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet.

Källa: www.tekniskaverken.se