Ottobock Scandinavia Group, Nordens ledande företag inom ortopedtekniska produkter och tjänster, har förvärvat det ortopedtekniska företaget Ortoped Service i Stockholm Ortopedingenjören AB. Ortopedservice kommer att ingå i en grupp med totalt elva ortopedtekniska företag med verksamhet över hela Sverige och Finland.

Huvudkontoret för gruppen ligger i Norrköping, där centrala funktioner inom bl.a. Marknad, HR, Finans och Försäljning stödjer den kliniska verksamheten över hela Norden.

Det förvärvade bolaget är baserat i Stockholmsregionen och har idag ramavtal med Stockholms Läns Landsting avseende ortopedtekniska hjälpmedel och tjänster. Köpet utgör en viktig del av en övergripande affärsstrategi för gruppens kliniska verksamhet i Stockholm, Sverige och Norden.

– Vi är glada för möjligheten att kunna utveckla vår verksamhet i Stockholm. Med den samlade kompetens och erfarenhet som finns inom Ottobock, kombinerat med Ortopedservice unika förutsättningar i Stockholm kommer vi att kunna säkerställa en framtida vård i absolut framkant för våra patienter och brukare säger Per Andersson, VD på Ottobock.

Källa: www.ottobock.se