”Norrköping Science Park, NOSP, är mycket viktig för utvecklingen av näringslivet i Norrköping, i synnerhet genom sitt arbete med våra framtidsbranscher”, säger Anne Revland, näringslivsdirektör.

”Genom NOSP tillvaratar vi bl. a den världsledande forskning som bedrivs vid Linköpings universitet, för att den så småningom ska integreras i näringslivet.”

Under våren 2015 genomförs en verksamhets- och strategiplanering för NOSP som tar sikte på 2020. NOSP driver det arbetet tillsammans med Norrköpings kommun, genom Näringslivskontoret, utifrån ett tydligt uppdrag från styrelsen.

”Det är mycket positivt att vi på det här sättet får ett större engagemang och samarbete med Näringslivskontoret”, säger Matthias Trygg, styrelsens ordförande.

Åke Rolf lämnar VD-rollen på Norrköping Science Park fr.o.m 15 januari. Jonas Jalvér tillträder samtidigt rollen som tf. VD för att aktivt jobba med den nya verksamhets- och strategiplanen. Åke Rolf kommer under 2015 att stödja Jonas i arbetet med utvecklings- och strategiarbetet för NOSP.

Källa: www.nosp.se