You are currently viewing Norrköping satsar på ökad tillväxt
Norrköping Foto:Fotofabriken

Norrköping satsar på ökad tillväxt

– I och med Norrköpings spännande utveckling  och beskedet om Ostlänken ser vi att det här samarbetet utvecklar och främjar Norrköping inom områden som berör näringsliv, myndighetsutövning och kommunikation. Vi ser det här som en möjlighet till att stärka Norrköping ytterligare med ökat fokus på regional utveckling, säger Lars Stjernkvist (S) kommunstyrelsens ordförande.
Genom samarbetet får Norrköping också tillgång till samarbeten inom internationell marknadsföring och arenor under varumärket Stockholm – The Capital  of Scandinavia.
– Vi välkomnar Norrköping som tillsammans med de övriga 53 kommunerna  i Stockholmsregionen  har ett starkt erbjudande i den globala konkurrensen. Norrköping kommer att bli en än mer naturlig del av vår gemensamma utveckling i och med Ostlänken, säger Olle Zetterberg, VD för Stockholm Business Region.
Varje år genomförs en servicemätningen Insikt, vilket är i linje med Sveriges Kommuner och Landstings ambitioner. Utifrån  resultatet sätter kommunen upp mål och aktiviteter för att öka kundnöjdheten. Följande fem myndighetsområden mäts: brandtillsyn, miljötillsyn, bygglov, markupplåtelse och serveringstillstånd.
– För oss är det viktigt att erbjuda en bra service till företagen. Samarbetet med Stockholm Business Alliance möjliggöra nätverk och aktiviteter för näringslivsfrågor och myndighetsutövning så att vi kan bli bättre och ta del av andras erfarenheter. Vi vet sedan tidigare att de kontakter vi knyter leder till vidare aktiviteter  och blir allt viktigare. Genom att skapa fler samarbeten möjliggör det fler satsningar i Norrköping vilket gynnar vår positiva utveckling, säger Åsa Byman Falck, kommundirektör.

För att finansiera den samordnade verksamheten bidrar varje kommun med fyra kronor per invånare i kommunen, per den 1 januari varje år, med 2016 som första år. Avtalsperioden är 1 januari 2016- 31 december 2020.

 

Källa: www.norrkoping.se