Norrköping satsar på 3D och visualisering i samhällsbyggnadsprocessen
Norrköping satsar på 3D och visualisering i samhällsbyggnadsprocessen

Norrköping satsar på 3D och visualisering i samhällsbyggnadsprocessen

Norrköping satsar på 3D och visualisering i samhällsbyggnadsprocessen

Norrköping står inför stora och spännande utmaningar inom samhällsbyggnadsområdet. Till exempel planering av nya stadsdelar, Ostlänken samt flytt och utveckling av hamnområdet. Detta ställer högre och delvis andra krav på hur kommunen tar fram planer för stadsutvecklingen. Norrköpings kommun ser 3D och visualisering som ett starkt verktyg för att möta detta behov och använder detta redan idag i sitt planarbete.

– Förutom att vi har en hög intern kompetens inom området och ett stort driv hos våra medarbetare har Visualiseringscenter C, RISE Interactive och forskning från Linköpings universitet bidragit till att vi är så långt framme när det gäller 3D och visualisering i Norrköping. Det är faktiskt så att flera andra kommuner vill ta del av vårt arbete inom det här området, säger Erik Telldén, 3D-samordnare.

För att möta morgondagens behov, inte minst av öppenhet och tillgänglighet för kommuninvånarna och näringslivet, effektiviserar kommunen nu användningen ytterligare. En riktlinje har tagits fram som anger en gemensam väg framåt med vision, mål och önskade effekter för 3D och visualisering.

– Med den nya 3D-riktlinjen, som gäller för hela kommunen, får vi tydliga rutiner för data, verktyg och användning av dessa för de närmaste åren. Användningen av 3D och visualisering kommer att leda till ökad kreativitet, förbättrad kommunikation, beslut av hög kvalitet och innovativ marknadsföring, säger Annika Hovberg, verksamhetschef geografisk information.

3D-riktlinjen kommer bland annat att beröra arbeten kring á jourhållning, modellering, visualisering och medborgardialoger.

– Vår ambition är att Norrköping ska vara en av Sveriges ledande kommuner inom området 3D och visualisering, säger Annika Hovberg, verksamhetschef geografisk information.

Källa: www.norrkoping.se