Norrköping ligger bra till!

– Vårt logistiska läge är en viktig förutsättning för många av oss som bor här, och även för våra befintliga företag. Lika viktigt är det för att attrahera nyetableringar av företag såväl som nya invånare, säger Anne Revland, näringslivsdirektör. Så det är givetvis glädjande att vi nu återigen ligger på andra plats på listan!

I den övriga motiveringen till placeringen kan man läsa att Östgötaregionen har ett optimalt demografiskt läge, bland annat genom den nyligen utbyggda containerhamnen i Norrköping.

Länk till rankningen:
http://intelligentlogistik.se/logistiklagen

KÄLLA: www.norrkoping.se