Norrköping flygplats kör på HVO
Norrköping flygplats fordon

Norrköping flygplats kör på HVO

Det förnybara bränslet är både renare och lättare än dagens diesel. Det är vegetabiliska oljor och animaliska fetter, som vätgasbehandlats under högt tryck och hög temp, vilket ger en diesel, som är renare och innehåller mkt låga halter av aromatiska kolväten, NOX, lägre andel stoft, minskar partikelutsläppen, är fritt från svavel och har mindre kallstartrök. – Detta är ett viktigt steg i flygplatsens arbete med att minska utsläppen, säger VD Mari Torstensson.

Sedan i våras har Norrköping Flygplats utfört test i mindre skala, genom att köra ett fåtal fältfordon på HVO istället för diesel. Då ingen påverkan på körupplevelse, driftsäkerhet, servicebehov eller fordonens energiförbrukning noterats går man nu vidare till nästa steg.

Under kommande vinter kommer snöröjningsfordonen på Norrköping Flygplats att köras på det nya bränslet i en viktig test för att se hur biodieseln klarar vinterförhållanden. Om även detta test faller väl ut kommer Norrköping Flygplats att påbörja en succesiv övergång för att helt ersätta den fossila dieseln med HVO.

 

Källa: www.norrkopingflygplats.se