Norrköping Airport fortsätter att växa
Norrköping Airport fortsätter att växa. bild: Tidig morgonavgång från Norrköping Airport

Norrköping Airport fortsätter att växa

Norrköping Airport fortsätter att växa

– Ett starkare utbud med en mix av både bättre charter och reguljärflyg bedömer vi är anledningen, uppger Marknadschefen Bertil Skärblom.

Precis som tidigare är det reguljärflyget till och via München med bmi regional och Lufthansa som står för den största procentuella förbättringen, den trafiken ökade med 90 %.

– Nu ser vi med stor tillförsikt fram emot resten av våren och sommaren, vi tror att ökningen kommer att fortsätta och räknar då med fortsatt ökning av både affärsresandet och fritidsresandet. – Det ser allt mer positivt ut, säger Vd Sten Norinder.

Källa: www.nrkairport.se