Nina Fox Stark blir ny verksamhetsansvarig för StyrelseAkademien Östsverige
Nina Fox Stark blir ny verksamhetsansvarig för StyrelseAkademien Östsverige

Nina Fox Stark blir ny verksamhetsansvarig för StyrelseAkademien Östsverige

Nina Fox Stark är ny verksamhetsansvarig för StyrelseAkademien Östsverige (SAÖ) och tillträder denna roll i april.
– Jag ser fram emot att vara med och utveckla StyrelseAkademiens verksamhet så att våra medlemmar får största möjliga nytta av våra utbildningar, medlemsträffar och andra aktiviteter. Med min bakgrund inom näringslivet vet jag hur viktigt det är att ha en väl fungerande styrelse med kompetenta personer. Det är just detta StyrleseAkademien kan vara företag och organisationer behjälpliga med genom bra utbildningar och professionell rekrytering, säger Nina Fox Stark.
Nina Fox Stark har arbetat som Marknads-, Försäljnings och Exportchef. Bland arbetsgivarna finns Arla Foods, Semper, Dina Försäkringar, Flavoring AB och Väderstad AB. De senaste åren har Nina arbetat som konsult inom Affärs- och Företagsutveckling i egen regi.
– Vi är nöjda över att ha Nina ombord för detta uppdrag. Nina har en bred erfarenhet av olika branscher, roller och mindre och större organisationer. Hon känner till StyrelseAkademiens verksamhet som medlem och har genomfört flera av våra utbildningar, säger Staffan Eklind ordförande StyrelseAkademin Östsverige.
Ett nytt Styrelseakademien Östsverige
Under 2018 genomfördes ett flertal förändringar inom StyrelseAkademien Östsverige som krävde att styrelsen klev in i en mer operativ roll. Ett samarbete inleddes med Östsvenska Handelskammaren där parterna gemensamt marknadsför och genomför StyrelseAkademiens utbildningar. Tjänsten verksamhetsansvarig renodlades och nytt ekonomisystem och ny redovisningsbyrå har förbättrat styrning och kontroll av verksamheten.
– Vi ser fram emot ett nytt verksamhetsår, där vi med förnyad kraft, fokuserar på kärnverksamheten. Medlemmarna ska möta ett nytt StyrelseAkademien som är mer kommunikativt, har ett än större fokus på medlemsnytta och som levererar på sin mission, säger Stefan Pettersson ledamot StyrelseAkademien Östsverige.

källa: www.styrelseakademien.se