Nätverk av butikschefer sätter extra fart på handeln i Linköping
Linkoping handel projekt

Nätverk av butikschefer sätter extra fart på handeln i Linköping

– Nu startar vi ett pilotprojekt med ett 15-tal butikschefer, för att utveckla en verksamhet som är till nytta för såväl den större som den mindre butiken, säger Marianne Lindh, VD för Citysamverkan. Även om handeln är välorganiserad så finns det många handlare som jobbar för sig själva, utan lokala branschnätverk. Det kan t ex vara ägare av mindre butiker, franchisetagare och anställda butikschefer i kedjeföretag.

– Mångfalden är viktig för att Linköping ska upplevas som en attraktiv shoppingstad och för att erbjuda bra service i hela kommunen, förklarar Helena Thun som är Nulinks representant i projektet. Målet är att bidra till växtkrafter för butiker av alla storlekar med olika inriktning över hela Linköpings kommun. Samarbetet går längre än till mingel och nya kontakter. I planerna finns föreläsningar om aktuella ämnen, handlare ska kunna presentera sina egna case och ta del av andra erfarenheter. Nätverket ska även erbjuda stöd i t ex personalfrågor, om inköp, ekonomi, försäljning och omvärldsanalys.

– Erfarenheterna från pilotgruppen kommer att ligga till grund för den fortsatta verksamheten, säger Marianne Lind. Satsningen är en naturlig fortsättning på Handelns Hus, en inkubator för nya handelsföretag som disponerar en mikrogalleria vid Hospitalstorget mitt i Linköping. Här finns även lokaler och resurser för att ge befintliga butiker en energikick.

Bild:
Tv Marianne Lindh, VD  Citysamverkan, th Helena Thun, Nulink – Linköpings näringslivsbolag.

 

Källa: www.nulink.se