You are currently viewing Näringslivsdirektören avslutar sitt uppdrag
Näringslivsdirektören avslutar sitt uppdrag. Pia Carlgren slutar 30 nov

Näringslivsdirektören avslutar sitt uppdrag

Näringslivsdirektören avslutar sitt uppdrag

– Jag hade en tydlig bild av vad som behövde åstadkommas i mitt uppdrag och nu är stora delar av det på plats. Här finns ett gott samarbetsklimat och jag har en positiv bild med mig från Linköpings kommun, men har landat i att det framåt är i det privata näringslivet jag vill vara med och bidra. Långsiktigt är det där jag har min spelplan, säger hon.

Pia Carlgren tillträdde tjänsten som näringslivsdirektör i april 2017. Uppdraget hon fick av kommundirektör Paul Håkansson var tydligt fokuserat på att bygga upp en ny verksamhet, lyfta det strategiska arbetet och skapa en stabil plattform för kommunens näringslivsutveckling. Rollen som näringslivsdirektör var då ny inom Kommunledningsförvaltningen. Den nuvarande staben för Näringsliv och tillväxt skapades, med fokus på övergripande näringslivsutveckling och god kommunal service till Linköpings företag.

– Vi har etablerat en organisation som har de kompetenser och förmågor som krävs för att driva näringslivsfrågorna ur ett kommunalt utvecklingsperspektiv. Nu finns det en plattform att bygga vidare på. Verksamheten är på väg in i en ny fas, samtidigt som jag har landat i mitt beslut att gå tillbaka till det privata näringslivet. Därför känns det här som rätt tidpunkt för mig att avsluta, även om det inte är helt klart vad mitt nästa uppdrag blir, säger Pia Carlgren.

Kommundirektör Paul Håkansson påbörjar nu processen med att rekrytera en efterträdare.
– Pia Carlgren har lyft in näringslivsfrågorna i kommunledningen på ett bra sätt och byggt upp en stabil organisation. Funktionen för näringslivsutveckling och företagsservice drivs nu på ett professionellt och strukturerat sätt, vilket skapar tydlighet och en bra grund för Linköpings fortsatta utveckling. Jag beklagar att hon väljer att sluta, men har stor respekt för att hon nu vill återgå till det privata näringslivet efter ett väl utfört uppdrag i kommunen, säger Paul Håkansson.

Källa: www.linkoping.se