Näringslivet vill ha bättre service i enkät
Företagsklimatet region Östergötland

Näringslivet vill ha bättre service i enkät

Företagarnas uppfattning om det lokala företagsklimatet skiftar kraftigt mellan de 13 kommunerna i Östergötland. I Valdemarsvik störtdyker betyget till den sämsta nivån någonsin. Boxholm gör ett rejält lyft. När det gäller de två riktigt stora kommunerna sjunker betygen både i Linköping och Norrköping.

Det här visar Svenskt Näringslivs nya enkät om företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Sveriges samtliga 290 kommuner. Enkätsvaren blir en viktig komponent när rankingen av företagsklimatet ska räknas fram och presenteras i september.

– Att betyget rasar för Valdemarsvik i Svenskt Näringslivs enkät är ingen överraskning, tycker Torbjörn Dahlholm på Flexmac Industri AB. Kommunpolitikerna måste engagera sig mer i företagen och inte bara bry sig om oss när man har några krav att ställa, betonar Torbjörn Dahlholm.
 I Östergötland är det annars tydligt att de mindre kommunerna Ydre och Boxholm har varit mest framgångsrika. Ydre tillsammans med Åtvidaberg ligger också högst i det sammanfattande omdömet från företagarna.
Boxholm är en kommun där företagarna höjer betyget för andra gången i rad, och nu dessutom rätt kraftigt, i Svenskt Näringslivs enkät. Socialdemokraten Britt-Marie Johansson är kommunstyrelsens ordförande.

– Ett bra företagsklimat handlar mycket om att ta reda på vad företagen vill ha och vad vi kan åstadkomma tillsammans. Kommunen måste bjuda till. Sedan är det förstås en fördel med de korta beslutsvägarna, poängterar hon. Täta kontakter mellan kommunen och företagen är enligt Britt-Marie Johansson A och O.

Det sammanfattande omdömet från Norrköpings företagare om kommunens företagsklimat hamnar  är en liten försämring från 2015 som faller inom felmarginalen. Norrköping tillhör de kommuner som ligger stabilt i undersökningen när många andra har fått försämrat resultat.

– Att det går bättre för de mindre än för de större kommunerna kan tyda på att förväntningar spelar en stor roll i företagens omdömen. Det är förståeligt att man som företagare har större förväntningar och högre krav på en stor kommun, och de måste vi i Norrköping leva upp till, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

I Linköping är det fyra saker som sticker ut i jämförelse med vad företagarna i hela Sverige tycker: Man vill ha bättre förståelse hos tjänstemän och politiker, man vill ha snabbare handläggning, man vill utbilda elever om företagens roll i samhället samt man vill ha ökad tillgång på bostäder.

– Vi är tacksamma för alla synpunkter på hur företagen upplever att det är att verka i vår kommun. Vi tar självklart till oss dessa viktiga signaler och skall på olika sätt verka för en förbättring i det kommande arbetet med att förbättra företagsklimatet, säger kommunalrådet Christer Mård (L).

Källa: www.svensktnaringsliv.se och regionens näringslivskontor