You are currently viewing Multihus i Vallastaden klart för både bilar och bin
Multihus i Vallastaden klart för både bilar och bin Bild: Flustret i Vallastaden. Foto: David Einar

Multihus i Vallastaden klart för både bilar och bin

Multihus i Vallastaden klart för både bilar och bin

En del av visionen för Vallastaden är att det ska vara en bilfri stadsdel. Inne i området finns därför endast platser för kortare stopp samt platser för den bilpool som alla som bor i Vallastaden är medlemmar i. För dem som har egen bil är nu multihuset Flustret ett alternativ till parkering. Korttidsparkeringen på bottenplan öppnar efter det stora bo- och samhällsexpot som hålls i Vallastaden 2-24 september.

Ett smart hus med många funktioner
Förutom parkering finns ett miljörum i Flustret, dit invånarna i Vallastaden kan ta med återvinningen till bilen istället för att ta bilen till återvinningen. En sopsugsterminal gör att avfallsbilar inte behöver åka in i området. En transformatorstation och bredband ryms också i byggnaden, på så sätt undviks särskilda byggnader för dem. Det finns hela 60 laddplatser för elbilar i Flustret och tack vare de integrerade tunnfilmssolcellerna i fasaden genererar huset el till laddningen av bilarna och annan elanvändning i byggnaden. Huset är framtaget av Sankt Kors i samarbete med Dukaten Parkering och Tekniska verken.

– Det har varit väldigt roligt att jobba med det här smarta huset som stöder hållbarhetstanken i Vallastaden. Vi har tagit ut svängarna när det gäller ny teknik inför Sveriges största bo- och samhällsexpo. Solcellerna i fasaden ligger mig extra varmt om hjärtat, säger Johan Kristiansson, vd Sankt Kors.

– Vi är glada att kunna integrera så många av våra funktioner i huset. Särskilt återvinningsrummet hoppas vi ska underlätta för invånarna i området att källsortera och minska sin miljö- och klimatpåverkan på ett smidigt sätt. Och de 60 laddplatserna för elbilar, som vi installerat tillsammans med Sankt Kors, är det nog inte många P-hus som slår idag, säger Anders Jonsson, vd Tekniska verken.

Bin som pollinerar och ger härproducerad honung
Men pricken över i är ändå de bin som kommer bo på taket till huset och som även inspirerade till namnet. Ett fluster är entrén till en bikupa, på samma sätt som Flustret blir en naturlig entré till Vallastaden.

– Vallastaden har mycket gröna ytor och en stor koloniträdgård och det känns bra att se till att våra bin kan bidra till pollineringen av området. Och så kan de boende köpa väldigt närproducerad honung så småningom, säger Lennart Johansson från Linköpings biodlarförening som ansvarar för kuporna.

Fakta om Flustret

 • Huset döptes efter en namntävling där Thomas Persson och Anders Hjalmarsson båda lämnade in Flustret som bidrag. Ett fluster är ingången till en bikupa.
 • 315 p-platser, 60 st med färdiga laddstolpar, samtliga förberedda för laddstolpar.
 • Fasader med tunnfilmssolceller som beräknas generera 55 MWh el per år, motsvarande 11 villors hushållsel
 • Transformatorstation
 • Fasadbelysning som är ansluten till Linköpings ljuskalender
 • Sopsugsterminal
 • Bredband
 • Återvinningsrum
 • Biltvätt
 • Biodling på taket
 • Huset är ritat av AG Arkitekter och PEAB är totalentreprenör
 • Byggherre är Sankt Kors Fastigheter i samarbete med Tekniska verken
  Parkeringen i huset driftas av Dukaten Parkering.
 • Ett månadsabonnemang för parkering kostar 800 kr och korttidsparkering 14 kr/h.
 • Flustret öppnar för abonnemangskunder den 24 juli. Korttidsparkeringen på bottenplan öppnar efter bo- och samhällsexpot den 27 september.

Källa: www.tekniskaverken.se