Motalas 10 punkter för en företagsmiljö i toppklass

Motalas 10 punkter för en företagsmiljö i toppklass

De tio punkterna för att utveckla näringslivet i Motala under 2015 har formulerats av företagare, politiker och kommunens tjänstemän vid ett par träffar under förra året. Dels under Mötesplats Motala i maj – en dag då Motalas politiker och tjänstemän besökte en rad företagare och deras verksamheter – och dels vid ett förlängt frukostmöte i november. Listan i sin helhet finns här >>

– Att vi har en gemensam bild av vad som behöver göras för att få en företagsmiljö i toppklass är en stor styrka. Det ökar engagemanget från alla parter att jobba för att punkterna på listan betas av. Lärdomen av förra årets 20-punkterslista är att den fungerade som en blåslampa för oss alla. När jag ser årets lista så känner jag mig taggad att börja jobba med den, säger kommunstyrelsens ordförande Camilla Egberth (S).

De tio punkterna på årets lista är indelade i tre områden; stärka attityden och förståelsen till företagandet och entreprenörskapet, stimulera mötesplatser och dialog mellan kommunens och det lokala näringslivet samt stimulera arbetsmarknad, entreprenörskap och företagande.

– Känner att vi har hittat en bra form som vitaliserar de viktigaste befintliga aktiviteterna samtidigt som vi identifierar nya satsningar som gör att vi ständigt utvecklas. Formen skapar även rätt förväntningar. I år har vi spetsat till listan och har tio punkter.  En del är lite större, andra lite mindre, säger Joakim Ljungqvist, VD för Tillväxt Motala.

– Vi är redan igång och arbetar med flera av punkterna på listan och kommer att kunna presentera riktigt spännande nyheter inom kort.

För mer information:

Joakim Ljungvist
VD Tillväxt Motala AB
joakim.ljungqvist@tillvaxtmotala.se
0141 – 101 201

Camilla Egberth
Kommunstyrelsens ordförande
camilla.egberth@motala.se
0141 – 22 50 01

KÄLLA: http://start.motala.se/naringsliv