You are currently viewing Modio och xlit ökar fokuset på IoT i Indien med stöd av Vinnova
Modi och xlit ökar fokuset på IoT i Indien, med stöd av Vinnova

Modio och xlit ökar fokuset på IoT i Indien med stöd av Vinnova

Sedan ett par år tillbaka har det Linköpingsbaserade IoT-bolaget Modio, tillsammans med xlit Group befunnit sig på den Indiska marknaden för att hitta kunder som har behov av att monitorera och styra fastigheter, energisystem, maskiner och tillverkningsprocesser, på ett uppkopplat och säkert sätt. Samtidigt som ett antal kommersiella kontrakt har tecknats har det också varit tydligt att det finns behov av lokala IoT-tillämpningar för den Indiska marknaden. Genom en medfinansiering av Vinnova tar nu Modio och xlit steget vidare och utvecklar en demonstrator, där grundprodukten i systemet, Modio IoTOS™, kommer att användas för att göra det möjligt att demonstrera olika tillämpningar, särskilt anpassade för den Indiska marknaden.

– Det är naturligtvis glädjande att vi nu kan vidareutveckla verksamheten på den stora och viktiga marknad som Indien utgör. De system som redan idag implementerats, har visat på en enorm potential. Med det här steget får vi möjligheten att ta vara på de möjligheter vi ser, på ett ännu bättre sätt, säger Mathias Ericsson, VD på Modio.

För xlit Group, som både har ett lokalt dotterbolag på plats i Indien, samt ett starkt internationellt fokus, innebär framtagandet av en IoT-demonstrator att de lokala krafterna i bolaget får ännu större möjligheter att påvisa hur svensk spetsteknik kan få praktisk tillämpning i digitaliseringen av det Indiska samhället. Demonstratorn innebär dessutom möjligheten till fördjupade samarbeten med lokala aktörer, som redan idag är väletablerade i stora delar av Indien.

– Efter en period med fokus på kunskapsöverföring från Sverige och signerandet av ett antal kommersiella kontrakt, blir det här en fantastisk möjlighet att vidareutveckla den lokala verksamheten på den Indiska marknaden. Vi har sedan starten av vårt samarbete sett stora möjligheter att erbjuda Indien lösningar inom IoT-området och nu får vi ännu större möjligheter att testa och vidareutveckla lösningar som verkligen adresserar de utmaningar som Indiska företag står inför, säger Johan Jönsson, Medgrundare till xlit.

Källa: www.modio.se och www.xlit.nu