You are currently viewing Miljöpris till SundaHus
Miljöpris till SundaHus

Miljöpris till SundaHus

Miljönätverket delar årligen ut ett pris till det företag/organisation som arbetar bäst med miljöfrågor. Miljönätverket har en arbetsgrupp som varje år fastställer bransch eller område som ska gälla för priset. Studentföreningen Navitas på LiU har under hösten gjort en studie, utifrån arbetsgruppens val, bland företag som har ett tydligt hållbarhetsperspektiv i sin affärsidé.

Motiveringen till priset är “SundaHus har en unik affärsidé som bidrar till en hållbar bygg- och fastighetsbransch. Med sina konsulttjänster förmedlar de kunskap om material till kunder och möjliggör på så vis hållbara produktval och att farliga produkter fasas ut. De ändrar synen på uttjänta produkter så att de ses som tillgångar. Det proaktiva förhållningsättet är ett gott föredöme för såväl branschen som samhället i stort. Transparens och stark vilja till förbättringar genomsyrar verksamheten vilket får miljöarbetet att framstå genuint. Årets miljöpris går till ett sunt företag som arbetar för god miljöprestanda i svenska hus.”

– SundaHus vill alltid framåt och vi vill även bidra till mera cirkulära flöden i branschen, fortsätter Arvid. SundaHus Miljödata tillhandahåller transparens och information om kemiskt innehåll i produkter vilket är en förutsättning för att skapa cirkulära flöden. Rent konkret arbetar vi redan med detta i EU-projektet BAMB men vi kommer självklart även utveckla våra erbjudanden så att vi kan hjälpa branschen mot mera cirkulära flöden, avslutar Arvid Jannert.

Källa: www.sundahus.se