You are currently viewing Miljonsatsning för hälsa och trygghet i Vadstena
Kommunpolitikerna Frida Edholm (K) och Peter Karlsson (M) är glada och tacksamma för Vadstena Sparbanks miljonsatsning för ökad hälsa och trygghet i Vadstena kommun. Till vänster sparbankens ordförande Henrik Hendeby och till höger vd Mikael Engdahl.

Miljonsatsning för hälsa och trygghet i Vadstena

Vadstena Sparbank bidrar med 1,7 miljoner kronor för extra insatser i Vadstena kommun. Den unika storsatsningen riktar sig framför allt till hälsofrämjande åtgärder för barn och unga i kommunen.

– Pengarna går till insatser som inte ryms i den kommunala budgeten. Det är hårda tider för både den offentliga och privata sektorn. Därför vill vi som lokal bank bidra till olika insatser som gynnar samhället och invånarna i hela kommunen, säger Henrik Hendeby, styrelseordförande i Vadstena Sparbank.

 Det är sparbankens styrelse som tagit initiativ till och i samråd med de styrande i kommunen beslutat att ge sammanlagt 1,7 miljoner kronor till tre olika projekt.

– Det är det första större beloppet som vi ger till verksamhet där kommunen är involverad. Som sparbank har vi inga aktieägare att dela ut till. När vi gör bra resultat kan vi i stället dela med oss till samhällsnytta.

# Merparten av pengarna, en miljon kronor, riktas till projekt som ska arbeta med ungdomars hälsa för att motverka och förebygga psykisk ohälsa, skolfrånvaro med mera som kan leda till utanförskap,
kriminalitet samt alkohol- och drogproblematik. Kartlägga hur samverkan med föreningslivet ser ut och hur det kan utvecklas med ungdomars hälsa och utveckling i centrum. Dessutom planeras en rad andra aktiviteter såsom teaterföreställning på tema livet kring alkoholens baksida, aktiviteter på Fritidscenter under lov för att få ungdomar i sysselsättning, att utveckla ”Livsstilskonceptet” samt föräldrastöd.

# 500 000 kronor går till att sätta upp trygghetsskapande och energieffektiv belysning utmed Strandstigen i Borghamn. Det populära gångstråket som går längs Vätterns strand saknar belysning.

# 200 000 kronor ska användas till att byta ut den äldre energislukande armaturen utmed elljusspåret i Rismarken, Vadstena.

De öronmärkta pengarna för hälsa och trygghet har tagits emot positivt av kommunens representanter:

– Vi i kommunstyrelsen har med glädje tagit ett gemensamt beslut att ta emot de här pengarna. Det skapar en vi-känsla i Vadstena när vi tillsammans med den lokala sparbanken gör samhällsbyggande insatser. Det sätter oss dessutom på kartan, säger kommunalrådet Peter Karlsson (M) entusiastiskt.

– I likhet med övriga landet ser vi en ökad ohälsa och droganvändning i Vadstena. Att förebygga i tid är väldigt viktigt. Sparbanksmiljonen till insatser för barn och unga kommer att göra skillnad på riktigt, säger oppositionsrådet Frida Edholm (K).

Källa: www.vadstenasparbank.se